headera1HEADERPLAYSTOREheaderbheaderc

i1

i1

i1

i1

i1

i1

i1

i1

Fotografije

Fotografija je tehnika digitalnog ili kemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osjetljiv na svjetlost koja na njega pada. Riječ dolazi od grčkog φως phos ("svjetlo"), te γραφις graphis ("crtanje") ili γραφη graphê, koje zajedno znače otprilike "crtanje pomoću svjetla".

Fotografija je način zabilježavanja događaja, stvari kao i likovnih elemanata kao i svijeta oko nas uz pomoć leće i svjetlosti. Fotografija je vizualna umjetnost te kao takva spada pod granu likovnih umjetnosti gdje fotograf (autor umjetničkog djela, umjetnik) uz pomoć svoga znanja te foto-kamere zabilježava svijet oko sebe te ga prezentira javnosti. Postoji više grana fotografije: dokumentarna fotografija, umjetnička fotografija, portretna, mrtva priroda, reklamna, i dr.

 

Outdoor Foto&Film Festival 3fok omogućava fotografima natjecanje i promociju kroz 10 kategorija vezanih za planinarenje, prirodu i outdoor sportove, a to su:

- Zaboravljena ljepota prirode (planinski pejzaži)
- Planine, sport i avantura (aktivnosti u planini)
- U planini samo svoj trag ostavi (ekologija)
- Osvajači beskorisnog (planinarski usponi)
- Od podzemlja do svemira - Svjetlo u tami (podzemlje, speleologija i noćne fotografije)
- Od kapi do jezera (motivi vode)
- Sićušni i krupni stanovnici planina (biljke, životinje i macro fotografije)
- Via Dinarica (vrijednosti i naslijeđe Dinarida)

 
Svaki natjecatelj ima pravo prijave po tri fotografije za svaku kategoriju od kojih će 12 ući u finalni krug i biti predstavljeni na izložbi, dok će po jedna osvojiti nagradu za najbolju fotografiju u kategoriji.
 

  

designer17